Ukázky

 Video z pořadu Karla Šípa - Všechnopárty a mé účinkování v něm.Žlutý růže z Texasu - vzpomínka na Waldemara Matušku
Ezop a brabenec
Tři strážníci
Summertime
Na motoru


 
 

K desce Všechny ty jednoduché věci K desce Eduard Ingriš K desce Ježkovy VWOČI