Eduard Ingriš - muž, který měl být zapomenut

Muzikant, mořeplavec, fotograf a dobrodruh, spolužák Jaroslava Ježka z
konzervatoře. Autor stovek písniček a operetních skladeb. Skladatel
navržený na oskara za filmovou hudbu. Autor mimořádných fotografií a
filmových dokumentů. Autor písničky Teskně hučí Niagara. Člověk, který měl
být zapomenut. Úchvatný život pozapomenutého krajana ve vlastních i cizích
vzpomínkách za doprovodu Ingrišových písniček přednesených na historickou
trampskou kytaru.

 
 

K desce Všechny ty jednoduché věci K desce Eduard Ingriš K desce Ježkovy VWOČI