Porotcem v Blansku

Včerejšek a valnou část dneška jsem strávil v porotě krajského kola Národní soutěže ZUŠ ve hře na kytaru v Blansku. Spolu s dalšími porotci jsem vyslechl řadu výkonů nejrůznější úrovně, několik výkonů překrásných a jímavých, nahlédl do mnoha učitelských "kuchyní", seznámil se s mnoha nadějnými mladými umělci. A viděl jsem v tom krásném a přátelském městě, kolik je lidí, kteří kytarou žijí, pro kytaru dýchají a s kytarou vstávají i usínají. Ze všech jsem měl radost! Děkuji všem svým kolegům v porotě, přičemž obzvláštní dík si zaslouží především Miloš Pernica - on byl pravý spiritus agens celého podniku!
http://www.soutezezus.cz/

 
 

K desce Všechny ty jednoduché věci K desce Eduard Ingriš K desce Ježkovy VWOČI