Poděkování pořadatelům a divákům

Velmi, skutečně ze srdce, děkuji všem divákům v Hořovicích a všem v Neratovicích za včerejší vstřícnost a trpělivost. Moc si toho vážím a budu si to pamatovat! Tentýž dík patří v téže míře i pořadatelům.

 
 

K desce Všechny ty jednoduché věci K desce Eduard Ingriš K desce Ježkovy VWOČI